OSP Morawica

ul. Pińczowska 20
26-026 Morawica
50°44'39N 20°36'57E
e-mail: ospmorawica@vp.pl

Historia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy została założona w roku 1926, z inicjatywy nauczyciela Szkoły Podstawowej - Reguły Edwarda.
Na pierwszego Naczelnika OSP Morawica został powłany druh Stanisław Zachalski, a prezesem został Wacław Bienacki.
Początkowo jednostka liczyła 12 strażaków, którzy posiadali podręczny sprzęt gaśniczy. Do pożaru był on przewożony furmankami strażaków, których konie były wyznaczone do akcji ratowniczych. Ze zbiórek pieniężnych miejscowej ludności zakupiono ręczną sikawkę oraz dwa odcinki węża tłocznego, którymi gaszono pożary we własnych jaki i sąsiednich miejscowościach.
Prezes Zarządu Wacław Biernacki z własnych funduszy zakupił 12 sztuk hełumów, pasów i toporków, które przekazał dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: templatki